Om oss

Idén till vad som kom att bli Boxmore har sitt ursprung i när postutlämningen i Björbo lades ner för några år sedan, och Niklas Permats började fundera på alternativa sätt att fortsätta pakethanteringen för landsbygd. Han såg ett möjligt logistikflöde, som krävde stöd av en teknisk lösning. Niklas kontaktade Sterners och ett utvecklingsprojekt startades.

Sterners Specialfabrik AB grundades 1946 och har lång erfarenhet av tillverkning av betalautomater för olika ändamål. Produktion av förvaringsbox-system för järnvägsstationer, bussterminaler, flygplatser är en viktig del av verksamheten idag. Sterners har egen konstruktionsavdelning, plåtverkstad och monteringslina i lokalerna i Dala-Järna.

Under prototyparbetet fick Sterners en förfrågan av en stor butikskedja, där behov finns av att rationalisera hanteringen av varor som kunder beställer för avhämtning samt att förbättra servicen för kunder efter butikens stängning.

Bolaget Bläckbox bildades gemensamt 2020 för att förverkliga idéerna om pakethantering för landsbygd, och för butikers varubeställningar. Att hantera kylda varor för avhämtning är ytterligare ett projekt som vi jobbar med.